EINAMŲJŲ METŲ (2018 m.) UŽDUOTYS:

1. Užtikrinti, kad būtų pasiekti rezultatai, numatyti Lietuvos zoologijos sodo 2018 m. veiklos plane.

2. Parengti Lietuvos zoologijos sodo MASTERPLANĄ.

3. Siekti energijos vartojimo efektyvumo didinimo, skatinti įstaigoje žaliuosius pirkimus, skatinti imtis priemonių, kurios mažintų atliekų susidarymą.

4. Skatinti dalyvavimą projektinėse veiklose, bendradarbiavimą su projektų partneriais ir dalyviais.

5. Siekti patobulinti laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje reikalavimus.

6. Bendradarbiauti su Europos zoologijos sodų ir akvariumų asociacija (EAZA).

PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT EINAMŲJŲ METŲ (2018 m.) UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI:

1. Bus siekiama įgyvendinti įstaigos planuojamus 2018 m. veiklos rezultatus.

2. Bus parengtas Lietuvos zoologijos sodo MASTERPLANAS, kitaip dar Generalinis planas 2018–2023 metams.

3. Bus siekiama vykdyti žaliuosius pirkimus, taupyti gamtos išteklius, planuose numatyti rinktis ekologines priemones.

4. Bus tęsiamos projektinės veiklos, pasirašomos partnerystės ir finansavimo sutartys, dirbama su partneriais, projektus kuruojančiomis įstaigomis.

5. Bus teikiamos konsultacijos ir pagalba ministerijai, rengiant Laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje reikalavimus.

6. Bus siekiama dalyvauti ir/ar komandiruoti darbuotojus į Europos zoologijos sodų ir akvariumų asociacijos (EAZA) organizuojamus renginius.