Korupcijos prevencijos tikslas – užkirsti kelią korupcijos atsiradimui ir plėtrai – pašalinti teisės aktų, valstybės valdžios institucijų veiksmų, procedūrų, kitų sričių spragas, dėl kurių gali atsirasti sąlygos korupcijai. Korupcija valstybės tarnyboje, kituose valstybės ir privačiame sektoriuose kenkia demokratijai, ekonomikai ir teisės sistemai. Antikorupcinė iniciatyva atitinka visuomenės ir kiekvieno asmens lūkesčius.

Žemiau nurodytais adresais ir telefonais gali kreiptis kiekvienas asmuo, kuris mano, kad Lietuvos zoologijos sodo darbuotojo neteisėtais veiksmais buvo padarytas ar yra daromas nusikaltimas arba kitoks teisės pažeidimas, susijęs su korupcija bei tiesioginių pareigų netinkamu vykdymu ar jų nevykdymu.


Aplinkos ministerijos Korupcijos prevencijos ,,Karštoji linija‘‘ pasiekiama:

Telefonais +370 706 63596, +370 706 63597, +370 706 61861, +370 706 62717
Telefonas–atsakiklis visą parą  +370 706 63598
Faksu  +370 706 63671
Elektroniniu paštu [email protected]
Paštu Aplinkos ministerija, A. Jakšto g. 4/9, LT-2600 Vilnius

Pranešimus apie įtariamą galimai neskaidrų ES struktūrinių fondų lėšų investavimą ar administravimą galima pateikti ES struktūrinių fondų svetainėje: http://www.esinvesticijos.lt/lt/pranesimai-ir-korupcija

PRIMENAME, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.