Lietuvos zoologijos sodo atnaujinimas

Lietuvos zoologijos sodas nuo 2017 m. kovo 1 d. įgyvendina projektą Nr. 05.4.1-APVA-V-017-01-0003 „Visuomenės aplinkosauginį švietimą skatinančios infrastruktūros atnaujinimas Lietuvos zoologijos sode“, kurio tikslas - padidinti Lietuvos zoologijos sodo aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką, atnaujinant visuomenės informavimą ir švietimą skatinančią infrastruktūrą Lietuvos zoologijos sode. Daugiau »

Teritorijos galimybių studija ir detalusis planas

Nuo 2012 m. birželio 5 d. įgyvendinamas projektas VP3-1.4-AM-08-V-02-006 „Lietuvos zoologijos sodo teritorijos galimybių studijos ir detaliojo plano parengimas“, finansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis. Projekto tikslas – plėtoti visuomenės informavimo apie aplinką sistemą. Projekto uždavinys – parengti dokumentus susijusius su visuomenės informavimo apie aplinkos apsaugą ir darnaus vystymosi priemonių įgyvendinimu. Daugiau »

Pasirengimas zoologijos sodo atnaujinimui

Nuo 2013 m. lapkričio 26 d. įgyvendinamas projektas VP3-1.4-AM-08-V-02-009 „Pasirengimas Lietuvos zoologijos sodo atnaujinimui“, finansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis. Projekto tikslas – sudaryti prielaidas Lietuvos zoologijos sodo rekonstrukcijos atlikimui ir visuomenės švietimui. Projekto uždaviniai – pasirengti zoologijos sodo rekonstrukcijos darbams, įgyvendinant galimybių studijos ir detaliojo plano sprendinius bei parengti dokumentus susijusius visuomenės švietimu apie aplinką. Daugiau »

Parengta gamtamokslinio švietimo strategija

Įgyvendinant ES struktūrinių fondų lėšomis remiamą projektą „Pasirengimas Lietuvos zoologijos sodo atnaujinimui“ pagal 2007 – 2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę „Visuomenės informavimo apie..Daugiau »

 

Europos zoologijos sodų gyvūnų prižiūrėtojų profesinės kvalifikacijos tobulinimo sistema

Kokią specialybę turi studijuoti, jeigu nori tapti gyvūnų prižiūrėtoju zoologijos sode ir dirbti su tigru ar žirafa? Kokias žinias turi įgyti ir jas praktiškai taikyti, kad sugebėtum sudaryti tinkamą ir liūto poreikius atitinkantį racioną? Kaip gydyti susirgusią beždžionę? Kokie beždžionės elgsenos bruožai išduoda, kad ji serga? Daugiau >>