Lietuvos zoologijos sodo atnaujinimas

Lietuvos zoologijos sodas nuo 2017 m. kovo 1 d. įgyvendina projektą Nr. 05.4.1-APVA-V-017-01-0003 „Visuomenės aplinkosauginį švietimą skatinančios infrastruktūros atnaujinimas Lietuvos zoologijos sode“, kurio tikslas - padidinti Lietuvos zoologijos sodo aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką, atnaujinant visuomenės informavimą ir švietimą skatinančią infrastruktūrą Lietuvos zoologijos sode. Daugiau »

Teritorijos galimybių studija ir detalusis planas

Nuo 2012 m. birželio 5 d. įgyvendinamas projektas VP3-1.4-AM-08-V-02-006 „Lietuvos zoologijos sodo teritorijos galimybių studijos ir detaliojo plano parengimas“, finansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis. Projekto tikslas – plėtoti visuomenės informavimo apie aplinką sistemą. Projekto uždavinys – parengti dokumentus susijusius su visuomenės informavimo apie aplinkos apsaugą ir darnaus vystymosi priemonių įgyvendinimu. Daugiau »

Pasirengimas zoologijos sodo atnaujinimui

Nuo 2013 m. lapkričio 26 d. įgyvendinamas projektas VP3-1.4-AM-08-V-02-009 „Pasirengimas Lietuvos zoologijos sodo atnaujinimui“, finansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis. Projekto tikslas – sudaryti prielaidas Lietuvos zoologijos sodo rekonstrukcijos atlikimui ir visuomenės švietimui. Projekto uždaviniai – pasirengti zoologijos sodo rekonstrukcijos darbams, įgyvendinant galimybių studijos ir detaliojo plano sprendinius bei parengti dokumentus susijusius visuomenės švietimu apie aplinką. Daugiau »

Parengta gamtamokslinio švietimo strategija

Įgyvendinant ES struktūrinių fondų lėšomis remiamą projektą „Pasirengimas Lietuvos zoologijos sodo atnaujinimui“ pagal 2007 – 2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę „Visuomenės informavimo apie..Daugiau »