Dovanokite gyvūnams šypseną – skirkite 2 % pajamų mokesčio

Lietuvos zoologijos sodas nuolat siekia pagerinti savo kolekcijoje laikomų gyvūnų gyvenimo sąlygas. Pagal 1999/22/EB Tarybos direktyvą, tai teritorija su specialiais įrenginiais, kurioje laikomi ir visuomenei eksponuojami gyvi laukiniai gyvūnai. Zoologijos sodas turi skatinti visuomenės mokymą ir švietimą biologinės įvairovės apsaugos srityje, teikiant informaciją apie eksponuojamas laukinių gyvūnų rūšis ir jų natūralias buveines, užtikrinti, kad laukiniai gyvūnai būtų laikomi tokiomis sąlygomis, kurios atitiktų šių gyvūnų rūšių įkurdinimo biologinius ir apsaugos reikalavimus. Įgyvendinant šios direktyvos pagrindinius reikalavimus 2012 metais buvo pradėtas vykdyti projektas „Lietuvos zoologijos sodo teritorijos galimybių studijos ir detaliojo plano parengimas“ finansuojamas iš Europos sąjungos struktūrinės paramos.

Siekiant tinkamai pasirengti galimybių studijos ir detaliojo plano sprendinių įgyvendinimui reikia sudaryti prielaidas zoologijos sodo rekonstrukcijos atlikimui (parengti techninius projektus pirmam statybų etapui, sutvarkyti želdinius, įrengti artezinius gręžinius), parengti gamtamokslinio švietimo strategiją. Siekiant minėtų tikslų 2013 metų pabaigoje buvo pradėtas vykdyti naujas projektas „Pasirengimas Lietuvos zoologijos sodo atnaujinimui“. Įgyvendinus šį projektą bus pasirengta pirmajam zoologijos sodo rekonstravimo etapui – pastatyti veterinarijos kliniką ir karantinavimo patalpas, tropikariumą-akvariumą, patalpas su voljerais beždžionėms, žirafoms bei kitiems gyvūnams, kurie atitiks gyvūnų laikymo nelaisvėje standartus, įrengta šiuolaikinė lankytojų aptarnavimo infrastruktūra.

Planuojama, kad statybos darbai leistų įgyvendinti zoologijos sodui keliamus reikalavimus gyvūnų gerovės, visuomenės gamtamokslinio švietimo reikalavimus, tapti integralia gamtos išsaugojimo procesų dalimi, pilnai atskleisti zoologijos sodo teritorijos, jos reljefo ir natūralios gamtos panaudojimo visuomenės poreikiams galimybes, kuri kartu turėtų tapti natūralios faunos ir floros buveine bei prisidėti prie visuomenės gamtosauginio, gyvūnų gerovės, ekologiško ir darnaus/tvaraus vystymo švietimo. Lietuvos zoologijos sodas yra gamtosaugos ir mokslo žinias populiarinanti įstaiga, kuri nuo 1985 metų dalyvauja Europos retų ir nykstančių gyvūnų rūšių veisimo programose (EEP).

Gyvūnai viso šito nesupranta ir jiems nepasakysime, kad jie palauktų, kol ateis eilė jų būsto atnaujinimui. Kadangi zoologijos sodo atnaujinimas vyks etapais, kai kurių gyvūnų patalpos ar voljerai bus rekonstruojami tik po 3-jų ar daugiau metų ir tai nulemia įvairūs faktoriai. Kai kurie gyvūnai turės būti iškeliami į kitas laikinas patalpas ar voljerus, galbūt net ir į kitus zoologijos sodus, kol jiems bus pastatyti nauji būstai. Kai kurie gyvūnai negalės būti trukdomi veisimo metu ar net kelis sezonus iš eilės. Suderinti gyvūnų voljerų griovimus, statybas, iškeldinimus, transportavimus, perlaikymus ir įkeldinimus – tai komplikuotas procesas.

Zoologijos sodo kolektyvas gerina gyvūnų gyvenimo sąlygas nelaukiant rekonstrukcijos, nesėdi rankas sudėję, belaukiant tų pirmųjų buldozerių. Mes nuolat rūpinamės savo laikomų gyvūnų gerbūviu. Kur ir kiek įmanoma, rėmėjų, aukotojų ir savo lėšomis didiname voljerų plotus, įvairiais būdais praturtiname gyvūnų aplinką, vykdome rekonstrukcijas. Vien per 2013 metus esame rekonstravę voljerą stumbrams, rudąsias ir stepines lapes patalpinome į erdvesnius voljerus, vilko voljero plotą padvigubinome, kinietiškiems elniukams, t. y. muntjakams, pastatytas erdvus voljeras, beždžionyno voljerai aukštinami bei didinami, šiaurinių elnių aptvaras plečiamas ir t. t. Bet vien ploto suteikimas gyvūnams neužtikrina jų gerbūvio. Ne laisvėje laikomiems gyvūnams reikia suteikti įvairius aplinką praturtinančius komponentus tam, kad užtikrintume jų fiziologinę bei psichologinę sveikatą.

Gyvūnams reikia užimtumo. Tai gali būti pateikiama įvairias būdais. Visi jie smalsūs, stebi ir nagrinėja pasikeitimus aplinkoje. Jie uodžia, liečia, ragauja bei klausosi. Kaip ir žmonės, jie mėgsta pažaisti, ieškoti skanėstų, bendrauti, net ir įveikti galvosūkius. Gyvūnų prižiūrėtojams reikia nuolat paįvairinti jų prižiūrimų gyvūnų aplinką taip, kad gyvūnai nenuobodžiautų, būtų sveiki. Šita svarbi užduotis dažnai tampa ir iššūkiu


Kitos naujienos