Lietuvos zoologijos sodo atnaujinimas 2017-03 – 2020-08

Lietuvos zoologijos sodas nuo 2017 m. kovo 1 d. įgyvendina projektą Nr. 05.4.1-APVA-V-017-01-0003 „Visuomenės aplinkosauginį švietimą skatinančios infrastruktūros atnaujinimas Lietuvos zoologijos sode“, kurio tikslas - padidinti Lietuvos zoologijos sodo aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką, atnaujinant visuomenės informavimą ir švietimą skatinančią infrastruktūrą Lietuvos zoologijos sode.

Projekto metu planuojamas zoologijos sodo atnaujinimas, apimantis šiuos savarankiškus investavimo objektus:
1) Veterinarijos pastatų statyba (2017-11-13 pasirašyta rangos sutartis, planuojama darbų pabaiga: 2019-11-13);
2) Edukacijos centro statyba;
3) Esamo pastato rekonstrukcija, pakeičiant jo paskirtį į muziejaus kartu su info/ media centru;
4) Egzotariumo pastato statyba;
5) Gyvūnams skirtų pastatų ir voljerų statyba. 

Lietuvos zoologijos sodas 2, 3, 4 ir 5 objektams 2018-01-10 paskelbė pirkimo konkursą. Tačiau, atsižvelgus į nuo 2018-01-01 įsigaliojusius Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimus ir iš tiekėjų gautas pretenzijas, bei remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimais ir Lietuvos aukščiausiojo teismo praktika viešuosiuose pirkimuose (nuoroda į šaltinį), Lietuvos zoologijos sodas keičia esmines atviro konkurso „Lietuvos zoologijos sodo pastatų ir voljerų projektavimo ir statybos darbai 8541-2018“ sąlygas (kvalifikacinius reikalavimus), todėl 2018-01-25 konkursą nutraukė. Naują pirkimo publikaciją (planuojama paskelbti iki 2018-02-01) galima bus rasti CVPIS, kai tik pirkimo dokumentai bus pakoreguoti ir pirkimas bus paskelbtas iš naujo. Planuojama šiuo konkursu įsigysiančių darbų pabaiga: 2020-08-31.

Įgyvendinus šį projektą bus atnaujinti penki aplinkosauginiai-rekreaciniai objektai, kurių dėka bus sprendžiamos zoologijos sodo problemos: Lankomumas (lankytojų srautų sezoniškumas); Gyvūnų gerovės ir gyvenimo sąlygos; Gyvūnų gydymo sąlygos ir aplinka; Inžinerinių tinklų būklė; Visuomenės švietimas ir mokymas biologinės įvairovės apsaugos srityje.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-V-017 priemonę „Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių–rekreacinių objektų tvarkymas“.

Projekto finansavimas (www.esinvesticijos.lt)>>


Kitos naujienos