Balinių vėžlių projekto tęsimas

2014 metų rugsėjo 30 dieną baigėsi ECONAF LIFE09/NAT/LT/000581 „Bandomojo ekologinio tinklo Gamtinio karkaso teritorijose Pietų Lietuvoje sukūrimas“ projekto veiklos. Lietuvos zoologijos sodas, dalyvaudamas šiame projekte išinkubavo, išaugino ir paleido atgal į gimtąsias vietas 128 balinių vėžlių jauniklius.

Nors projekto metu buvo gerokai (maždaug ketvirtadaliu) pagausinta balinių vėžlių populiacija, bet ji nėra pakankamai stabili, todėl mes tęsėme šią veiklą. Projekto metu buvo pastebėta, kad didelė dalis (apie 90 %) gamtoje išskilusių balinių vėžlių jauniklių neišgyvena iki pavasario. Todėl, 2014-11-03 gavę leidimą, 2014 lapkričio mėn. iš Metelių regioniniame parke esančių balinių vėžlių dėtaviečių paėmėme 54 išskilusius jauniklius auginimui.

Iki 2015 metų vasaros, iš paimtų gamtoje 2014 metais 54 balinių vėžlių jauniklių, išaugo 47 (7 mažyliai neišgyveno). Į gimtąsias vietas Metelių regioniniame parke 2015-07-01 buvo išleisti 46 vnt. 1 jauniklis liko augti Lietuvos zoologijos sode. Tikėtina, kad jis patyrė traumą. Dėtis, kurioje išskilo šis vėžliukas, buvo pervažiuota traktoriaus. Dėl patirtos traumos, gyvūnas neteko vienos akies. Gamtoje toks gyvūnas neturi galimybių ilgai išgyventi, kadangi dėl dalinės regos jo galimybės susimedžioti maistą gerokai mažesnės nei sveikų jauniklių.

2015 metais į zoologijos sodą iš netinkamose vietose sudėtų 3 dėčių inkubavimui buvo atvežti 39 kiaušiniai. Iš jų išskilo 19 jauniklių. Vienas embrionas žuvo, o 19 kiaušinių (viena dėtis) buvo neapvaisinti.

2015 m. spalio mėn. vėl vykome į „vėžliakasį“. Iš Metelių regioninio parko teritorijoje esančių vienuolikos dėtaviečių buvo paimti 104 vėžliukai (1 lentelė). Ant kelio sudėtų dviejų dėčių (jos buvo pažymėtos įspėjamaisiais ženklais ir apsaugotos nuo transporto) vaizdai labai nuliūdino. Radome daugybę negyvų ar vos keletą gyvų mažylių. Gruntas čia buvo toks kietas, kad vargiai pasidavė mūsų turimiems kastuvėliams, o kaip jį pavasarį būtų prakapstę vos 4-5 g svorio vėžliukai, sunku įsivaizduoti. Be to, ir dirvos temperatūra čia buvo gerokai žemesnė už kitose vietose esančių dėčių. Greitai po atvežimo į Lietuvos zoologijos sodą du jaunikliai nugaišo dėl plaučių uždegimo. Ekstremalių gamtos sąlygų nepavyko įveikti, o mums nepavyko jų išgelbėti. Šiuo metu Lietuvos zoologijos sode auga 121 balinio vėžlio jauniklis. 2016 metų vasarą, visi išgyvenę vėžliukai bus grąžinti į gamtą, iš kur ir buvo paimti.

Šios veiklos tikslas nėra vien pagausinti balinių vėžlių populiaciją Lietuvoje. Tuo būtų pasiekta tik dalis tikslo. Be visuomenės supratimo apie būtinybę saugoti nykstančias rūšis, be jaunosios kartos sudominimo gamtos išsaugojimu ir tinkamo ugdymo, tikėtis išsaugoti šias rūšis būtų neįmanoma. Todėl zoologijos sodo edukologai, gyvūnų prižiūrėtojai ir specialistai skiria didelį dėmesį gamtamoksliniam švietimui.

2015-10-04 vyko šventė, skirta Pasaulinei gyvūnijos dienai paminėti  „Aš ir tu – mes vieno kraujo“, kurios metu buvo parengtas pristatymas apie vykdomą darbą bei rezultatus balinių vėžlių populiacijos atstatymo ir gausinimo projekte, buvo rodoma filmuota medžiaga apie Lietuvos zoologijos sodo vaidmenį šiame projekte. Jauniesiems lankytojams bei jų tėveliams buvo pasiūlyta atpažinti balinį vėžlį iš pateiktų kelių rūšių vėžlių, spėti kuo minta baliniai vėžliai. Mažieji iš modelino lipdė vėžliukus, kuriuos ,,paleido į gamtą“, o kiti stengėsi surasti kuo daugiau pasislėpusių vėžliukų.

2015-10-09 vyko „vėžliakasis“, kadangi vasara ir ruduo buvo sausi, teko sunkiai darbuotis su kastuvu po truputį kapojant žemę, kad iškastumėme balinių vėžlių jauniklius iš dėtaviečių. Iš dešimties dėčių parsivežėme 104 jauniklius.

2016-06-23 Lazdijų rajone į gamtą grąžinome 118 vėžliukų – kartu buvo išleisti ir iš 2015 metais gautų kiaušinių išsiritę jaunikliai.

2016 rugpjūčio pradžioje iš gautų kiaušinių išsirito 28 jaunikliai.

2016-10-26 iš Lazdijų rajono atsivežėme 58 balinių vėžlių jauniklius. Bekasdami vėžliukus radome daug negyvų jauniklių, dalis buvo nepilnai išsivystę su nerezorbuotu kiaušinio tryniu. Tai įtakojo šalta ir lietinga vasara, dėl per mažos temperatūros sutriko vystymasis. Dalis parsivežtų jauniklių silpni.

2017-01-12 palydėjome 101 balinių vėžlių jauniklį į žiemos miegą. Dalis šių jauniklių yra išsiritę zoologijos sode iš kolekcijoje laikomų vėžlių kiaušinių.

2017 metų birželio 30 dieną zoologijos sodo darbuotojai į gimtąsias, Metelių regioninio parko direkcijos darbuotojų prižiūrimas, balas išleido 72 balinių vėžlių jauniklius.

Lentelė. Balinių vėžlių populiacijos pagausinimo veiklos 2011–2016 m. rezultatai.


Kitos naujienos