Didžiojo apuoko (Bubo bubo) veisimo ir paleidimo į gamtą projektas

Didieji apuokai (Bubo bubo) yra nykstanti, Lietuvos Respublikos įstatymais saugoma rūšis. Apuokai reti ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Kaimyninėse šalyse šie paukščiai gyvena, bet jų populiacijos nėra gausios. Lietuvoje gyvena apie 15-20 porų. Atsižvelgiant į tai, Lietuvos zoologijos sodas karu su partneriu Ekosistemų apsaugos centru inicijavo projektą Nr. 05.5.1-APVA-V-018 ,,Didžiojo apuoko (Bubo bubo) veisimas ir jo išleidimas į gamtą“ projektą, kurio tikslas – pagausinti didžiųjų apuokų populiacijas, vykdant individų veisimo, adaptavimo ir sekimo veiklas. Daugiau »

Balinių vėžlių projekto tęsimas

2014 metų rugsėjo 30 dieną baigėsi ECONAF LIFE09/NAT/LT/000581 „Bandomojo ekologinio tinklo Gamtinio karkaso teritorijose Pietų Lietuvoje sukūrimas“ projekto veiklos. Lietuvos zoologijos sodas, dalyvaudamas šiame projekte išinkubavo, išaugino ir paleido atgal į gimtąsias vietas 128 balinių vėžlių jauniklius.
Nors projekto metu buvo … Daugiau »

Lūšių ir didžiųjų apuokų veisimas nelaisvėje

Siekdama pagerinti Lietuvoje gyvenančių retų ir pagal tarptautines konvencijas bei Lietuvos teisės aktus saugomų rūšių būklę šalyje, Aplinkos ministerija inicijavo Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamą projektą Nr. VP3-1.4-AM-02-V-01-006 „Lūšių ir didžiųjų apuokų veisimas nelaisvėje“. Projekto metu planuojama … Daugiau »

Balinių vėžlių veisimo projektas

Tikslinės projekto rūšys yra į Buveinių direktyvos II ir IV priedus įtrauktos roplių ir varliagyvių rūšys, t.y.: balinis vėžlys (Emys orbicularis), europinė medvarlė (Hyla arborea), raudonpilvė kūmutė (Bombina bombina), skiauterėtasis tritonas (Triturus cristatus), nendrinė rupūžė (Bufo calamita), žalioji rupūžė (B. viridis), paprastoji česnakė (Pelobates fuscus), smailiasnukė varlė (Rana arvalis), mažoji kūdrinė varlė (R. lessonae), vikrusis driežas (Lacerta agilis) bei nemažas skaičius paukščių ir bestuburių rūšių, kuriems reikalingi maži stovinčio vandens telkiniai, pievutės ir neapaugę smėlėti šlaitai. Daugiau »