[Geltongalvė medlaipė]

[Juostuotoji lapalaipė]

[Mėlynoji medlaipė]

[Trispalvė medlaipė]