Paskelbta: 28 spalio, 2010

ECONAT LIFE09/NAT/LT/000581 „Bandomojo ekologinio tinklo gamtinio karkaso teritorijose Pietų Lietuvoje sukūrimas“ 2010-10 – 2014-09

Projekto tikslas – išauginti ir paleisti į laisvę 120 balinių vėžlių, siekiant sustiprinti negausią šios retos rūšies populiaciją Lietuvoje. Baliniai vėžliai yra saugomi visoje Europoje, jie įrašyti ir į Lietuvos raudonąją knygą. Finansavimo šaltinis: 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinė parama, Sanglaudos skatinimo veiksmų programa. Finansavimo šaltinis: LIFE+.

Balinis vėžlys (Emys orbicularis) – labai retas, saugomas gyvūnas. Rūšis įrašyta į Pasaulinės gamtos apsaugos organizacijos (International Union for Conservation of Nature, IUCN) Tarptautinę Raudonąją knygą. Balinis vėžlys saugomas visose Europos Sąjungos šalyse, šie vėžliai įrašyti ir į visų kaimyninių valstybių raudonąsias knygas. Į Lietuvos raudonąją knygą rūšis įtraukta nuo 1976 m. kaip 1 (E), labiausiai saugotinos kategorijos – nykstanti, labai reta, reliktinė rūšis. Siekiant išsaugoti šiuos gyvūnus, 1976 m. Lazdijų rajone buvo įsteigti 3 herpetologiniai draustiniai: Kučiuliškės, Juodabalės ir Stračiūnų (Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamentas, 1992). Balinis vėžlys įrašytas į Berno konvencijos II ir ES Buveinių direktyvos II ir IV priedus (Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 2007).

2010-2014 metais, zoologijos sodas, kartu su kitais partneriais, dalyvavo projekte ECONAF LIFE09/NAT/LT/000581 „Bandomojo ekologinio tinklo Gamtinio karkaso teritorijose Pietų Lietuvoje sukūrimas“. Šiame projekte zoologijos sodo uždaviniai buvo sukurti balinių vėžlių inkubavimo bei jauniklių auginimo metodiką, inkubuoti kiaušinius (surinktus iš netinkamų natūraliai išskilti vėžliukams vietų), paauginti jauniklius ir adaptuoti juos išleidimui į gamtą. Visi šie tikslai buvo sėkmingai įgyvendinti. 2014 metų liepos mėnesį, į gimtąsias vietas buvo išleista 101 balinio vėžlio jauniklis.

Paskutinius keletą metų, Lietuvos žiemos buvo labai nepalankios balinių vėžlių jaunikliams išlikti. Beveik 90 % jauniklių vėžlių populiacijos, esančios Metelių regioninio parko teritorijoje, žūsta nesulaukę pavasario. Vien 2013 metais Metelių regioninio parko teritorijoje buvo sudėtos 24 balinių vėžlių dėtys, iš kurių galėjo išaugti apie 200 vėžliukų, tačiau neišaugo nei vienas, kadangi dėl šaltos 2013/2014 m. žiemos ir mažo sniego sluoksnio sušalo visi šiose dėčių ritimosi kamerose buvę vėžliukai.