Korupcijos prevencija

Kur ir kaip pranešti apie korupciją

Pareigybės, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį

Elgesio su dovanomis rekomendacijos

Kas yra korupcija

Antikorupcinės aplinkos kūrimas

Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašas  (Lietuvos zoologijos sodo direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-56)

Aplinkos ministerijos parengtos antikorupcinio elgesio taisyklės

Aplinkos ministerijos antikorupcinio elgesio taisyklės (atmintinė)

Asmuo, kurį su Lietuvos zoologijos sodu sieja ar siejo tarnybos, darbo arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.), turi teisę pateikti informaciją apie pažeidimą Lietuvos zoologijos sode:

  •   galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką,
  •   administracinį nusižengimą,
  •   tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą,
  •   šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą,
  •   ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos sužinote iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su STT.

Prašome  užpildyti Pranešimo apie pažeidimą Lietuvos zoologijos sode formą arba pateikti laisvos formos pranešimą, kuriame būtų nurodyta, kad jis teikiamas vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu (Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos apraše nustatyta tvarka).
 

Sąrašas pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį numatyta pateikti raštinį STT pagal KPI 9 straipsnį

Lietuvos zoologijos sodo darbuotojų elgesio ir veiksmų, kai jiems yra siūlomas ar duodamas kyšis, rekomendacijos

Lietuvos zoologijos sodo pareigūnų veiksmų kyšio davimo atveju instrukcija (Lietuvos zoologijos sodo direktoriaus 2021 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-59)

Elgesio su dovanomis principų taikymo Lietuvos zoologijos sodo darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, rekomendacijos

Lietuvos zoologijos sodo atsparumo korupcijai politika (Lietuvos zoologijos sodo direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31d. įsakymu Nr.V-55)

Informacija iš Specialiųjų tyrimų tarnybos interneto svetainės:

Informacija iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos apie korupcijos programas, jų įgyvendinimą 

Informacija apie korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą


Antikorupcinės veiklos ataskaita

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas 2021 m. (Informacija ruošiama)

Atsparumo korupcijai lygis 2021 m. (Informacija ruošiama)

Lobistinės veiklos priežiūros Lietuvos zoologijos sodo tvarkos aprašas

 

PRANEŠK APIE KORUPCIJĄ

Pranešimo apie pažeidimą forma

Apie korupciją galima pranešti tiesiogiai aplinkos ministerijai vidiniais kanalais.

  • Tiesiogiai Aplinkos ministerijos Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriui (atėjus į šį skyrių).
  • Atsiųsti informaciją elektroninio pašto adresu [email protected].
  • Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant šią formą (PDF), (DOCX).
  • Asmuo pranešimą apie pažeidimą taip pat gali pateikti tiesiogiai Lietuvos Respublikos prokuratūrai, kuri pagal Įstatymą laikoma kompetentinga institucija arba pateikti pranešimą viešai.

Daugiau informacijos galite rasti čia