Kas yra korupcija

Antikorupcinės aplinkos kūrimas

Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašas  (Lietuvos zoologijos sodo direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-56)

Asmuo, kurį su Lietuvos zoologijos sodu sieja ar siejo tarnybos, darbo arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.), turi teisę pateikti informaciją apie pažeidimą Lietuvos zoologijos sode:

  •   galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką,
  •   administracinį nusižengimą,
  •   tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą,
  •   šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą,
  •   ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos sužinote iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su STT.

Prašome  užpildyti Pranešimo apie pažeidimą Lietuvos zoologijos sode formą arba pateikti laisvos formos pranešimą, kuriame būtų nurodyta, kad jis teikiamas vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu (Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos apraše nustatyta tvarka).
Pranešimą  apie pažeidimą Lietuvos zoologijos sode galite pateikti tiesiogiai Rinkodaros ir edukacijos skyriaus vedėjai Aidai Grockienei arba atsiųsti informaciją Lietuvos zoologijos sodo elektroninio pašto adresu [email protected]


Apie šiuos pažeidimus ir galbūt rengiamas, daromas ar padarytas nusikalstamas veikas jūs galite pranešti ir prokuratūrai.

Sąrašas pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį numatyta pateikti raštinį STT pagal KPI 9 straipsnį

Lietuvos zoologijos sodo darbuotojų elgesio ir veiksmų, kai jiems yra siūlomas ar duodamas kyšis, rekomendacijos (1)

Rekomendacijos dėl darbuotojų elgesio ir veiksmų kyšio siūlymo ar davimo atveju (2)

Lietuvos zoologijos sodo pareigūnų veiksmų kyšio davimo atveju instrukcija (Lietuvos zoologijos sodo direktoriaus 2021 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-59)

Elgesio su dovanomis principų taikymo Lietuvos zoologijos sodo darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, rekomendacijos

Lietuvos zoologijos sodo atsparumo korupcijai politika (Lietuvos zoologijos sodo direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31d. įsakymu Nr.V-55)

Informacija iš Specialiųjų tyrimų tarnybos interneto svetainės:

Informacija iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos apie korupcijos programas, jų įgyvendinimą 

Informacija apie korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas 2021 m. (Informacija ruošiama)

Atsparumo korupcijai lygis 2021 m. (Informacija ruošiama)

Lobistinės veiklos priežiūros Lietuvos zoologijos sodo tvarkos aprašas

 

PRANEŠK APIE KORUPCIJĄ

El paštas. [email protected]

Pranešimo apie pažeidimą forma