Kas yra korupcija

Antikorupcinės aplinkos kūrimas

Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašas  (Lietuvos zoologijos sodo direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-56)

Asmuo, kurį su Lietuvos zoologijos sodu sieja ar siejo tarnybos, darbo arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.), turi teisę pateikti informaciją apie pažeidimą Lietuvos zoologijos sode:

  •   galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką,
  •   administracinį nusižengimą,
  •   tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą,
  •   šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą,
  •   ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos sužinote iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su STT.

Prašome  užpildyti Pranešimo apie pažeidimą Lietuvos zoologijos sode formą arba pateikti laisvos formos pranešimą, kuriame būtų nurodyta, kad jis teikiamas vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu (Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos apraše nustatyta tvarka).
Pranešimą  apie pažeidimą Lietuvos zoologijos sode galite pateikti tiesiogiai Administravimo skyriaus vedėjai Evelinai Stoškienei arba atsiųsti informaciją Lietuvos zoologijos sodo elektroninio pašto adresu [email protected]


Apie šiuos pažeidimus ir galbūt rengiamas, daromas ar padarytas nusikalstamas veikas jūs galite pranešti ir prokuratūrai.

Lietuvos zoologijos sodo pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį privaloma pateikti rašytinį prašymą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnį, sąrašas

Rekomendacijos Aplinkos ministerijos sistemos pareigūnams ir darbuotojams dėl elgesio ir veiksmų, kai jiems i yra siūlomas ar duodamas kyšis

Skaidrės apie kyšio davimą

Lietuvos zoologijos sodo darbuotojų veiksmų kyšio davimo atveju instrukcija (Lietuvos zoologijos sodo direktoriaus 2021 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-59)

Elgesio su dovanomis principų taikymo Lietuvos zoologijos sodo darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, rekomendacijos

Aplinkos apsaugos agentūros atsparumo korupcijai politika (Lietuvos zoologijos sodo direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31d. įsakymu Nr.V-55)

Informacija iš Specialiųjų tyrimų tarnybos interneto svetainės:

Informacija apie korupcijos programas, jų įgyvendinimą 

Informacija apie korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas 2021 m. (Informacija ruošiama)

Atsparumo korupcijai lygis 2021 m. (Informacija ruošiama)

Lobistinė veikla 2021 m. (Informacija ruošiama)

 

PRANEŠK APIE KORUPCIJĄ

El paštas. [email protected]

Pranešimo apie pažeidimą forma