Paskelbta: 28 kovo, 2005

„Naujausių gamtos mokslų žinių sklaidos mokytojams tinklas“ 2005-03 – 2008-02

Projektas įgyvendintas pagal 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento 2.4 priemonę „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“. Projekto tikslas – veikla, pagrįsta aukštojo mokslo darbuotojų ir pedagogų žinių ir kūrybinio potencialo panaudojimu, diegiant naujų mokymosi metodų bei formų įvairovę per regione egzistuojančias neformalios gamtamokslinės edukacijos įstaigas, taip įtraukiant tikslinių grupių vartotojus į švietimą ir formuojant nuolatinio mokymosi nuostatą. Finansavimo šaltinis: Europos socialinis fondas.

Panaudojus Lietuvos zoologijos sodo bazę, turinčią savitą gamtamokslinį edukacinį potencialą, kaip neformalaus švietimo instituciją, buvo suartintas formalus ir neformalus švietimas mokytojų kvalifikacijos tobulinimui. Tai pagerino mūsų socialinį statusą, diegiant supratimą apie gamtos reiškinius ir pozityvią nuostatą gyvūnų atžvilgiu, įtaką visuomenei, tiesioginius ryšius su plačiąja visuomenę. Tuo skatinome gamtamokslinio švietimo paslaugų plėtrą, informavome apie gyvūnų gerovę, aplinkosaugą, retų ir nykstančių rūšių išsaugojimą.