Paskelbta: 28 lapkričio, 2013

„Pasirengimas Lietuvos zoologijos sodo atnaujinimui“ 2013-11 – 2015-09

Projekto tikslas – sudaryti prielaidas Lietuvos zoologijos sodo rekonstrukcijos atlikimui ir visuomenės švietimui. Uždaviniai: 1. Pasirengti zoologijos sodo rekonstrukcijos darbams, įgyvendinant galimybių studijos ir detaliojo plano sprendinius; 2. Parengti dokumentus, susijusius su visuomenės švietimu apie aplinką; 3. Pasirengti Lietuvos zoologijos sodo gamtamokslinio švietimo strategijos įgyvendinimui. Finansavimo šaltinis: 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinė parama, Sanglaudos skatinimo veiksmų programa.

Projekto „Pasirengimas Lietuvos zoologijos sodo atnaujinimui“ (toliau – Projektas) metu įgyvendintos šešios veiklos. Pagrindinė (svarbiausia) veikla yra „Lietuvos zoologijos sodo rekonstrukcijos pirmojo etapo techninių projektų parengimas“ (2014-10-31 – 2015-09-18 parengti techniniai projektai ir gauti statybą leidžiantys dokumentai). Taip pat parengtas Lietuvos zoologijos sodo želdinių tvarkymo ir priežiūros projektas ir pagal jį sutvarkyti želdiniai (2014-01-20 – 2015-06-05), įrengti du arteziniai vandens gręžiniai su vandens nugeležinimo filtrais (2014-04-15 – 2015-11-03, filtrų įrengimas 2015-07-20 – 2015-08-31), parengta Lietuvos zoologijos sodo gamtamokslinio švietimo strategija bei veiksmų planas iki 2020 m. (2013-11-26 – 2014-06-10) ir pagal tai įsigyta edukacijai skirtos įrangos ir metodinių priemonių (2015-03-12 – 2015-07-30). Gavus papildomą Projekto finansavimą atliktas nuotekų siurblinės remontas (2015-08-10 – 2015-09-28).