Paskelbta: 4 gegužės, 2023

Lietuvos zoologijos sode darbai verda ne tik statybų aikštelėje

Lietuvos zoologijos sode darbai verda ne tik statybų aikštelėje

Jau antrus metus Lietuvos zoologijos sodas gyvena renovacijos darbų įkarštyje. Darbai, lyg bičių avilyje, verda ne tik statybų aikštelėje, bet ir už jos ribų. Mokslinė, edukacinė ir švietėjiška veikla taip pat nesustoja. Mūsų specialistų straipsnis „Small creature, big challenge“ (liet. „Maža būtybė, didelis iššūkis“) paskelbtas pažangiausios Europos zoologijos sodų ir akvariumų asociacijos (EAZA) „Zooquaria“ žurnalo 2023 metų pavasario numeryje. Projekto tyrėja Kristina Guzaitienė, tyrimo praktikantas Martin Schwarz, mokslinės veiklos kuratorė Kristė Stravinskaitė ir Lietuvos zoologijos sodo direktorė Gintarė Stankevičė straipsnyje dalinasi niūriaspalvio auksavabalio (Osmoderma barnabita) išsaugojimo projekto rezultatais, kuriuo siekta atkurti gerą senų lapuočių medžių būklę ir, apjungiant tokių medžių gausa pasižyminčias teritorijas į ekologinį tinklą, užtikrinti visoje Europoje nykstančios niūriaspalvio auksavabalio rūšies bei kitų nuo brandžių medžių priklausomų organizmų išsaugojimą.

Maždaug prieš mėnesį Lietuvos zoologijos sodo edukologai, taip pat dalyvavo savaitės trukmės EAZA organizacijos surengtoje tarptautinėje konferencijoje „EAZA Education Conference 2023”. Kadangi EAZA tikslas yra ne tik išlaikyti gyvybingas gyvūnų populiacijas žmogaus priežiūroje, vykdyti gyvūnų populiacijų ir buveinių išsaugojimo projektus, bet ir šviesti akvariumų ir zoologijos sodų lankytojus, suteikiant jiems žinias apie išsaugojimo projektus ir galimus tvarius pasirinkimus, šiais metais Vroclavo zoologijos sode (Lenkijoje) vyko EAZA konferencija, skirta pasidalinti gamtamokslinio švietimo naujienoms. Mūsų edukologai skaitė pranešimą tema „Breaking Boundaries Between Zoo and School. Success of Outgoing Educations” (liet. „Barjerų tarp zoologijos sodo ir mokyklos įveikimas. Išvažiuojamųjų edukacijų sėkmė“).

Šios organizacijos švietimo konferencijos rengiamos kas du metus, kiekvieną kartą jos vyksta vis kitoje įstaigoje ir kiekvieną kartą pritraukia 150−180 dalyvių. EAZA švietimo konferencija suteikia neįkainojamas galimybes pedagogams bendrauti tarpusavyje ir dalintis patirtimi. Mūsų edukologų išvažiuojamosiose edukacijose naudojami metodai ir pasidalinimas gerąją patirtimi, sulaukė nemažai kitų Europos zoologijos sodų atstovų susidomėjimo. Pranešimo pabaigoje buvo iškeltas klausimas, ar Lietuvos zoologijos sodo išvažiuojamosios edukacijos bus vykdomos toliau, kai atsidarys atnaujinta zoologijos sodo erdvė su naujuoju Egzotariumu?

Nors konferencija orientuota į gamtamokslinį ir išsaugojimo švietimą, joje buvo diskutuojama ir plačiau. Edukologai išgirdo apie gyvūnų priežiūros aspektus, pristatymus apie gerąją patirtį vykdant savanorių programas, ar net auginant „jaunuosius“ edukologus – daug laiko zoologijos sode praleidę ir daug kartų edukacijas išklausę jaunieji lankytojai padeda edukologams vesti edukacijas, arba apsiima edukacijas vesti savarankiškai. Didelis dėmesys buvo skiriamas ekskursijų bei edukacijų prieinamumui (ne)galias turintiems žmonėms: žinių perteikimą, metodų parinkimą, priemonių nusimatymą. Kiti zoologijos sodai taip pat dalinosi bendruomenių įsitraukimu į zoologijos sodų veiklą, kaip piliečiai mokslininkai (angl. citizen-scientists) padeda jiems rinkti duomenis ir prisidėti prie mokslinės veiklos vykdymo.

Naujomis idėjomis ir žiniomis edukologai pasidalino su visu Lietuvos zoologijos sodo kolektyvu. Įgytos žinios ir parsivežtos idėjos apie gamtamokslinį švietimą bus panaudotos kuriant naujas edukacijas ir ekskursijas zoologijos sode.

Atsakant į anksčiau iškeltą klausimą – „Ar Lietuvos zoologijos sodo išvažiuojamosios edukacijos bus vykdomos po atsidarymo?“ – sakome taip, norime, kad gamtosauginio švietimo žinia pasiektų kuo daugiau žmonių. Tačiau  neabejojame, kad atsinaujinęs Lietuvos zoologijos sodas pritrauks daug lankytojų, o ir išvažiuojamosiose edukacijose dažnai išgirstamas klausimas „Kada atversite vartus į Lietuvos zoologijos sodą?” verčia manyti, kad išvažiuojamosios edukacijos bus vykdomos, kur kas rečiau.

Lietuvos zoologijos sodo edukologai ruošiasi priimti visus norinčius susipažinti su gyvąja gamta ir jos išsaugojimu. Jau netrukus galėsite sužinoti, ką mūsų specialistai Jums paruošė.

Atrask, pažink, išsaugok!