Paskelbta: 6 lapkričio, 2019

Lietuvos zoologijos sodo darbuotojai kėlė kvalifikaciją 3 dienų mokymuose

Lietuvos zoologijos sodas nuolat ieško galimybių, kaip įvairiais būdais kelti darbuotojų kvalifikaciją. Įstaiga 2015–2018 m. dalyvavo tarptautiniame Europos zoologijos sodų ir akvariumų asociacijos (EAZA) projekte „European Professional Zookeeper Qualification Framework“. Projekto metu paruoštas gyvūnų prižiūrėtojų gebėjimų ugdymo modelis ir sukurti edukaciniai moduliai Europos gyvūnų prižiūrėtojų kvalifikacijai kelti, kuriais nemokamai galima naudotis internete. Būtent ši medžiaga tapo pagrindu spalio pabaigoje vykusiam Viešojo kalbėjimo seminarui gyvūnų prižiūrėtojams.

Mokymų pradžioje buvo kalbama apie neformalų ugdymą zoologijos soduose, taikomas edukacinės veiklos formas, Lietuvos zoologijos sodo gamtamokslinio visuomenės švietimo strategiją, jos tikslą ir įstaigos prioritetus. Antroji mokymų dalis paremta EAZA projekto mokymų medžiaga, skirta gyvūnų pristatymams atlikti. Su darbuotojais buvo aptarta: iš ko susideda gyvūnų pristatymas, kodėl jis svarbus nykstančių rūšių išsaugojimui, pristatymų privalumai ir trūkumai, iššūkiai, pasiruošimo pristatymui žingsniai, kuo pasižymi geras, o kuo – netinkamas pristatymas. Pasinaudojus projekto „European Professional Zookeeper Qualification Framework“ pateikta netaisyklingą kalbą iliustruojančia vaizdine medžiaga, buvo nesunku pastebėti ir atpažinti dažniausiai viešojo kalbėjimo metu daromas klaidas.

Antroji diena buvo skirta nagrinėti viešojo kalbėjimo baimę, jos įveikimo būdus, kūno kalbą, jos pritaikymą pristatymuose. Daug dėmesio skirta struktūruotam kalbos rengimui ir jos rašymui, peržiūrėtas ir išnagrinėtas tinkamai atlikto gyvūnų pristatymo pavyzdys.

_x000D_
_x000D_

Pirmas dvi dienas teorinės žinios buvo tvirtinamos praktinių įgūdžių tobulinimu. Pasitelkiant žaidybinius elementus, darbuotojai ne tik tobulino gebėjimą apjungti individualų bei komandinį darbą, atsižvelgdami į pateiktą teorinę medžiagą atliko fantastinių gyvūnų pristatymą, bet ir ugdė savo kūrybiškumą. Trečioji diena buvo skirta egzaminui: kiekvienas mokymų dalyvis turėjo pasiruošti ir pristatyti po gyvūną.

Mokymasis visą gyvenimą, kvalifikacijos kėlimas ir naujų žinių įgijimas yra svarbūs komponentai kiekvienam aktyviam darbo rinkos nariui. Seminarą vedusios edukologės džiaugiasi, kad rengiantis mokymams galėjo remtis EAZA projekto „European Professional Zookeeper Qualification Framework“ sukurta medžiaga gyvūnų pristatymams. Dalis projekto medžiagos buvo susisteminta, sutrumpinta, pabrėžiant svarbiausias seminaro žinutes ir išdalinta dalyviams kaip pagalbinė priemonė ruošiantis gyvūnų pristatymams ateityje.