Paskelbta: 28 lapkričio, 2015

Gyvūnų prižiūrėtojų gebėjimų pagrindų ugdymas“ („Zoo Keeper Competency Framework“) 2015-11 – 2018-08

Projekto tikslas – išvystyti ir pritaikyti projekto grupei nuoseklų ir suderintą gyvūnų prižiūrėtojų gebėjimų pagrindų ugdymo programą, kuria galėtų naudotis zoologinio sektoriaus atstovai. Įvesti koreliuojančias disciplinas, kurios būtų prieinamos visiems Europos zoologijos sodams, užtikrinant ilgalaikius teigiamus rezultatus. Uždaviniai: 1. Nuo 2015 m. lapkričio mėn. iki 2017 m. rugpjūčio mėn. paruošti gyvūnų prižiūrėtojų gebėjimų pagrindų ugdymo struktūros modelį; 2. Nuo 2017 m. rugsėjo mėn. iki 2018 m. rugpjūčio mėn. paruošti Edukacinius modulius. Finansavimo šaltinis: NP „Erasmus +“ KA2, Švietimo ir mokymo sektorius, profesinis mokymas ir praktika, suaugusiųjų švietimas.

Gyvūnų prižiūrėtojų gebėjimų pagrindų ugdymo struktūros modelis leis praktiškai pritaikyti ESCO gyvūnų prižiūrėtojų gebėjimų pagrindus darbo vietoje, taikyti Europos mokymosi kreditų sistemą, skirtą profesinei edukacijai ir praktinei veiklai (ECVET), mokymosi rezultatus pritaikant skirtingoms gyvūnų prižiūrėtojų kompetencijos kėlimų programų vykdymui.