Didžiųjų apuokų veisimas ir paleidimas į laisvę

Didieji apuokai (Bubo bubo) yra nykstanti, Lietuvos Respublikos įstatymais saugoma rūšis. Apuokai reti ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Kaimyninėse šalyse šie paukščiai gyvena, bet jų populiacijos nėra gausios. Lietuvoje gyvena apie 15-20 porų. Apuokų gyvenamoji vieta yra įvairaus tipo šlapynės, pelkės, užliejamų pievų plotai, upių slėniai, didelių miškų nuošalūs, seni medynai, ypač prie vandens telkinių. Paprastai ten, kur yra daug vandens paukščių ar kirų kolonijų ir mažai lankomos žmonių teritorijos. Lietuvoje apuokų populiacija yra mažai kintanti, bet rūšis labai reta.

Pagrindinės didžiųjų apuokų nykimo priežastys – miškų kirtimai ir kiti darbai veisimosi metu. Paukščiai yra jautrūs trikdymui. Taip pat - plėšrūnų gausa. Vykdant gamtosauginius projektus, stebint situaciją gamtoje, buvo pastebėta, kad didžiųjų apuokų dėtys dažnai nukenčia nuo šernų ir smulkiųjų plėšrūnų. Didieji apuokai taip pat nyksta dėl žmogaus ūkinės veiklos padarinių, buveinių, ypač perėjimo biotopų naikinimo. Paukščiai jautrūs trikdymui, todėl veisimosi metu pražūtingas miško kirtimas, kiti miškų darbai bei pavasarinis grybavimas. Taip pat didžiųjų apuokų jauniklių išgyvenamumas pirmuosius metus nėra didelis tik 20-30 %.

Atsižvelgiant į tai, Lietuvos zoologijos sodas karu su partneriu Ekosistemų apsaugos centru inicijavo projektą ,,Didžiojo apuoko (Bubo bubo) veisimas ir jo išleidimas į gamtą“ projektą, kurio tikslas – pagausinti didžiųjų apuokų populiacijas, vykdant individų veisimo, adaptavimo ir sekimo veiklas.

Projektas skirtas didžiųjų apuokų populiacijos pagausinimui veisiant, adaptuojant ir paleidžiant į gamtą jauniklius, vykdant tolesnius paleistų jauniklių stebėjimus. Tikslo bus siekiama veisiant sudarytas didžiųjų apuokų poras (esant reikalui dirbtinai inkubuojant ir auginant jauniklius). Lietuvos zoologijos sodas kartu su partneriu Ekosistemų apsaugos centru veis savo turimas apuokų poras, adaptuos visus planuojamus paleisti jauniklius parinktose paleidimo vietose, pusei didžiųjų apuokų jauniklių bus uždėti siųstuvai ir bus stebimas paleistų jauniklių judėjimas, apsistojimo vietos ir buveinės, kuriuose paukščiai apsistoja.

Projekto vertė – 280 007,24 Eur. Projektas finansuojamas iš Europos sąjungos struktūrinių fondo lėšų. 

Projekto rezultatai:

  • 2020 m. rugsėjo 4 d. Kauno r. paleisti 2 Lietuvos zoologijos sode 2020 metais išskilę didžiųjų apuokų jaunikliai. 
  • 2021 m. rugpjūčio 9 d. Kelmės r. paleisti 2 Lietuvos zoologijos sode 2019 metais išskilę didžiųjų apuokų jaunikliai. 

 


Kitos naujienos