Nendrinė rupūžė

Bufo calamita

Populiacija apima 17 Europos šalių. Nendrinės rupūžės gyvena smėlingų dirvožemių buveinėse ten, kur yra seklių, saulės įšildomų, augmenija neapaugusių vandens telkinių. Todėl dažniausiai aptinkamos pajūryje, nors gyvena ir kitose Lietuvos dalyse.

Gyvena:

šios rupūžės gali sulaukti 17 metų.

Biologija:

užauga iki 7 cm ilgio. Minta skruzdėmis bei kitais žeme bėgiojančiais bestuburiais.

Ši rūšis nyksta visame savo paplitimo areale, pagrindinė to priežastis tinkamų buveinių sunaikinimas – viržynų užsodinimas miškais ar panaudojimas žemės ūkiui, seklių vandens telkinių užterštumas, smėlio kopų apaugimas mišku arba panaudojimas turizmo industrijai.

Veisimasis:

patinų prikviestos patelės sekliuose vandens telkiniuose išneršia 2800 – 4000 kiaušinių.

Inkubacinis periodas:

iš jų už savaitės išsirita buožgalviai, o už poros mėnesių jaunos rupūžytės lipa į krantą.

Statusas:

Lietuvos raudonosios knygos 5 (Rs) kategoriją. IUNC (LC)

Populiacija apima 17 Europos šalių. Nendrinės rupūžės gyvena smėlingų dirvožemių buveinėse ten, kur yra seklių, saulės įšildomų, augmenija neapaugusių vandens telkinių. Todėl dažniausiai aptinkamos pajūryje, nors gyvena ir kitose Lietuvos dalyse.

Gyvena:

šios rupūžės gali sulaukti 17 metų.

Biologija:

užauga iki 7 cm ilgio. Minta skruzdėmis bei kitais žeme bėgiojančiais bestuburiais.

Ši rūšis nyksta visame savo paplitimo areale, pagrindinė to priežastis tinkamų buveinių sunaikinimas – viržynų užsodinimas miškais ar panaudojimas žemės ūkiui, seklių vandens telkinių užterštumas, smėlio kopų apaugimas mišku arba panaudojimas turizmo industrijai.

Veisimasis:

patinų prikviestos patelės sekliuose vandens telkiniuose išneršia 2800 – 4000 kiaušinių.

Inkubacinis periodas:

iš jų už savaitės išsirita buožgalviai, o už poros mėnesių jaunos rupūžytės lipa į krantą.

Statusas:

Lietuvos raudonosios knygos 5 (Rs) kategoriją. IUNC (LC)