Paskelbta: 2 gegužės, 2019

Lietuvos zoologijos sodas ir Europos zoologijos sodų ir akvariumų asociacija

Š. m. balandžio 23–26 d. Džersio saloje, Jungtinėje Karalystėje, vyko Europos zoologijos sodų ir akvariumų asociacijai (toliau – EAZA) priklausančių organizacijų vadovų suvažiavimas. EAZA pirmininku iki 2015 m. buvo Simon Tonge, dabar asociacijai vadovauja Thomas Kauffels (Opel zoologijos sodo direktorius), vykdančioji direktorė buvo Lesley Dickie, nuo 2014 m. šias pareiga eina Myfanwy Griffith.

Europoje yra apie 3000 zoologijos sodų, o Europos zoologijos sodų ir akvariumų asociacijai naujausiais duomenimis priklauso 423 institucijos. Narių tarpe yra ne tik zoologijos sodai ir akvariumai (375), bet ir įmonės, tiekiančios prekes ir paslaugas zoologijos sodams ir akvariumams (Corporate Members (44) bei garbės įmonės, kurių veikla ir veiksmai labai naudingi asociacijai ir kurioms EAZA taryba savo nuožiūra suteikė tokį statusą (Honorary Members (4).

Dar EAZA nariai yra skirstomi į pilnateisius (304), laikinuosius (10), kandidatuojančiuosius (tarp jų ir Lietuva, (24) ir asocijuotuosius (tai profesinės organizacijos, kurias EAZA taryba laiko tinkamomis arba zoologijos sodai bei akvariumai, kurie atitinka EAZA kriterijus, bet nėra įsikūrę Europos šalyje, (37).

Joks kitas zoologijos sodas iš Lietuvos, išskyrus Lietuvos zoologijos sodą, nepriklauso Europos zoologijos sodų ir akvariumų asociacijai. Pavyzdžiui, Lenkijoje yra 11 zoologijos sodų, priklausančių EAZA.

EAZA narystės mokestis kandidatams į narius palyginti mažas, o kiti nariai šiuo metu privalo sumokėti tarybos nustatytą nario mokestį, atsižvelgiant į 2017 m. mokių lankytojų skaičių jų institucijose. Mokestis institucijoms, sulaukiančioms iki 150 tūkst. metinių lankytojų, sudaro 2884 Eur, virš 900 tūkst. lankytojų – 8858 Eur.

Nuo 2013 m. iki dabar Europos zoologijos sodų ir akvariumų asociacija suorganizavo 13 kasmetinių konferencijų „Director‘s Days“ ir „Annual Conference“. Lietuvos zoologijos sodo direktorius Aurimas Didžiokas dalyvavo 10-yje iš jų. 2018 m. rugsėjo mėn. Lietuvos zoologijos sodui tarpininkaujant į EAZA konferenciją Atėnuose buvo išvykę Lietuvos jūrų muziejaus atstovai.

Šių metų „Direktorių dienose“ dominuojančia tema buvo gyvūnų išsaugojimas ir vadovavimo lyderystė. Lyginant su praėjusių metų suvažiavimu, šiemet į konferenciją susirinko 136 dalyviai (2018 m. buvo 141), iš 115 institucijų (119), iš 35 (38) šalių. Kitas zoologijos sodų direktorių ir EAZA tarybos suvažiavimas suplanuotas 2020 m. balandžio 22–25 d. Bergene (Norvegija).

Lietuvos zoologijos sodas ir toliau sieks išlikti EAZA tinklo nariu, nes tik tokiu atveju zoologijos sodui yra suteikiama galimybė mokintis iš užsienio kolegų, susipažinti su jų dokumentais apie gyvūnų laikymą, palengvėja sąlygos keičiantis gyvūnais su kitais Europos zoologijos sodais (per 2013–2017 m. Europos zoologijos sodų ir akvariumų asociacijoje įvyko 167 tūkst. gyvūnų mainų).

Be to, Lietuvos zoologijos sodas kartu su dar 7 partneriais 2015-2018 m. dalyvavo EAZA projekte ir parengė zoologijos sodams gyvūnų prižiūrėtojų gebėjimų pagrindų ugdymo sistemą.